Kontakt


RNDr. Martin Korňan, PhD. – Ekoexpertízy
Centrum pre ekologické štúdie
Ústredie 14
013 62 Veľké Rovné
Slovenská republika

Tel.: +421-41-5582383
Mobil: +421-910-369932
E-pošta: martin.kornan@gmail.com

IČO: 34752625
DIČ: 1035122429
Č. účtu IBAN: SK9283605207004201535667